Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
wydawanie zaświadczeń do dodatku mieszkaniowego

 

Zaświadczenie do dodatku mieszkaniowego wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej, po dokonaniu przez inspektora wydziału odpowiednich pomiarów powierzchni użytkowej mieszkania oraz określeniu jego wyposażenia technicznego (instalacje).

 

 

Podstawa prawna - §5 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych, Dz.U.Nr 156 poz.1817 z późniejszymi zmianami

 

Termin załatwienia sprawy – zgodnie z art. 217 k.p.a. (do 7 dni).


 

 

 

 Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Kruchlak
Data modyfikacji: 2017/01/03 14:30:30
Redaktor: Anna Gawron