Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
zgłoszenia budowy/robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

 

Zgłoszenia budowy obiektów oraz robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę należy dokonać min. 21 dni przed zamierzonym terminem ich rozpoczęcia, składając:

    • wypełnione zgłoszenie;

    • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ;

    • mapkę geodezyjną z naniesioną lokalizacją obiektu;

    • w zależności od potrzeb rysunki i szkice bądź projekt zagospodarowania terenu sporządzony przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane;

    • w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia i opinie.

(Podstawa prawna - art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) 

Termin załatwienia sprawy –  do 21 dni od daty zgłoszenia (art. 30 ust. 5 Prawa budowlanego).

 

 


 

 Druki formularzy

W/w dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta (BOK) Starostwa – Dzierżoniów Rynek 27 parter pok.nr 1 lub w Biurze Obsługi Klienta (BOK) Starostwa – Dzierżoniów ul. Świdnicka 38 parter pok.nr 1 w godzinach urzędowania.Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Kruchlak
Data modyfikacji: 2018/01/02 11:55:09
Redaktor: Anna Gawron