Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

 

Zgłoszenia budowy obiektów oraz robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę należy dokonać min. 30 dni przed zamierzonym terminem ich rozpoczęcia, składając:

  • wypełnione zgłoszenie;

  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ;

  • mapkę geodezyjną z naniesioną lokalizacją obiektu;

  • w zależności od potrzeb rysunki i szkice bądź projekt zagospodarowania terenu sporządzony przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane;

  • w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia i opinie;

  • w przypadku współwłasności – zgodę współwłaścicieli nieruchomości bądź zgodę zarządcy.

(Podstawa prawna - art.29 i art.30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.290) 

Termin załatwienia sprawy –  do 30 dni od daty zgłoszenia (art.30.ust.5. Prawa budowlanego).

 

 


 

 Druki formularzy

W/w dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta (BOK) Starostwa – Dzierżoniów Rynek 27 parter pok.nr 1 lub w Biurze Obsługi Klienta (BOK) Starostwa – Dzierżoniów ul. Świdnicka 38 parter pok.nr 1 w godzinach urzędowania.Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Kruchlak
Data modyfikacji: 2016/05/10 08:42:06
Redaktor: Joanna Trzeciak