Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
HARMONOGRAM DYŻURÓW NAUCZYCIELI - DORADCÓW

 

 

 Informacje o pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Harmonogram dyżurów doradców w PODN

Małgorzata
Łukasik-Szpala
doradca ds. bibliotek szkolnych

Czwartek
10:00 – 15:00

Katarzyna Tylka  doradca ds. informacji pedagogicznych Środa
10:00 – 15:00
Sylwia Kuszka koordynator ds. szkoleń dla nauczycieli Poniedziałek
10:00 – 15:00
Wtorek
10:00 – 15:00
Czwartek
8:00 – 10:30
Piątek
10:00 – 15:00

 W innych terminach, według zapotrzebowania po uzgodnieniu telefonicznym

74 -831–29-32
podn@powiatowecentrum.dzierzoniow.pl

Nauczyciele ubiegający się o awans zawodowy mogą uzyskać informacje w zakresie:

  • analizy wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego,
  • przyporządkowania działań do poszczególnych wymagań,
  • układu potrzebnej dokumentacji w teczce.


Osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Łukasik-Szpala
Data modyfikacji: 2017/03/16 12:07:51
Redaktor: Piotr Przepiórka