Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

  • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna jest placówką usługową ogólnodostępną, a korzystanie z jej pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne. Do naszej Poradni, na badania lub zajęcia terapeutyczne, zgłaszać dzieci może rodzic lub opiekun prawny. Objęcie opieką jest możliwe tylko po wypełnieniu pisemnej zgody - wniosku. Formularze wniosków o badania znajdują się w sekretariacie Poradni. Badania diagnostyczne i zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych psychologów, pedagogów i logopedów.
  • Celem Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno- pedagogicznej w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci
    i młodzieży.

Zadania  więcej >


Kadra  więcej >


Kontakt  więcej >Osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Łukasik-Szpala
Data modyfikacji: 2008/10/02 09:49:58
Redaktor: Krzysztof Dzwolak