Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
DOKUMENTY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Wnioski do pobrania:

1.Wniosek o badanie składa rodzic lub opiekun prawny.
2. Wskazane jest dołączenie opinii ze szkoły (od wychowawcy, polonisty lub pedagoga szkolnego) z zawartymi informacjami o problemach ucznia. W przypadku , gdy rodzic nie chce powiadomić szkoły o badaniach w Poradni, opinia nie jest wymagana.
3. W wyznaczonym dniu badania dziecka zgłoszonego z podejrzeniem dysleksji, dysortografii czy dysgrafii wymagane są zeszyty z pracami pisemnymi, dyktanda, i inne materiały wskazujące na trudności. Dodatkowo dla zgłaszanych uczniów z problemami z poprawną pisownią należy dołączyć: Skierowanie na badanie specjalistyczne do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ucznia z trudnościami w pisaniu ( wypełnionego przez polonistę). Dotyczy uczniów klas od IV- ponadgimnazjalnej.
4. Termin badania zostaje określony po wzięciu pod uwagę następujących kryteriów :
a. ilość zgłoszonych dzieci ( oczekujących w kolejce)
b. ważność problemu,
c. terminowość wydania opinii zgodnie z przepisami prawnymi.


Dokumenty dostępne w formacie pdf, dla którego wymagany jest program Adobe Acrobat Reader, do pobrania TUTAJ

Wniosek o badania psychologiczno - pedagogiczne

Wniosek o wydanie orzeczenia

Wniosek o terapię

Informacja szkoły o uczniu

Skierowanie na badania specjalistyczne do poradni psychologiczno-pedagogicznej ucznia z trudnościami w pisaniu

Zaświadczenie lekarskie


Osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Łukasik-Szpala
Data modyfikacji: 2012/09/03 11:16:34
Redaktor: Piotr Przepiórka