Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
INDYWIDUALNE ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

Zajęcia rewalidacyjno–wychowawcze są formą spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 roku życia. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dostosowane są do ich wieku, indywidualnych potrzeb i możliwości.
Podstawą objęcia dziecka zajęciami rewalidacyjno–wychowawczymi jest:
    Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych wydane przez poradnię psychologiczno–pedagogiczną
    Skierowanie wydane przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
Zajęcia rewalidacyjno–wychowawcze mogą być realizowane indywidualnie w wymiarze 10 godzin tygodniowo lub grupowo w wymiarze 20 godzin tygodniowo. O formie realizacji zajęć decyduje poradnia psychologiczno–pedagogiczna biorąc pod uwagę stan zdrowia dziecka.
Zajęcia zespołowe odbywają się w 2-4 osobowych grupach i prowadzone są w oparciu o indywidualny program opracowany przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, we współpracy z psychologiem, na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Zasadniczym celem zajęć jest usprawnianie dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu głębokim na poziomie odpowiednim do możliwości psychofizycznych dziecka.

Osoba odpowiedzialna za treść: Bożena Karasek
Data modyfikacji: 2015/11/24 19:58:58
Redaktor: Aleksander Fulara