Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

W strukturze organizacyjnej szkoły znajdują się:
    oddziały dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym

Przyjęcia dziecka do szkoły dokonuje dyrektor na podstawie ogólnych warunków oraz dostarczonych przez rodziców/opiekunów dokumentów:
    orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
    skierowanie do kształcenia w szkole specjalnej wydane przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie;

Osoba odpowiedzialna za treść: Bożena Karasek
Data modyfikacji: 2015/11/24 19:57:26
Redaktor: Aleksander Fulara