Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1

W strukturze organizacyjnej szkoły znajdują się:
  oddziały dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim

Szkoła kształci w zawodach:
  krawiec
  kucharz
  pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
  ślusarz

Przyjęcia dziecka do szkoły dokonuje dyrektor na podstawie ogólnych warunków oraz dostarczonych przez rodziców/opiekunów dokumentów:
  orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
  skierowanie do kształcenia w szkole specjalnej wydane przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie,
  orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu;

Osoba odpowiedzialna za treść: Bożena Karasek
Data modyfikacji: 2015/11/24 19:56:56
Redaktor: Aleksander Fulara