Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Roboty budowlane - Remont łazienki

Dzierżoniów, dnia 29.07.2011r.

Zamawiający informuje, że w ogłoszeniu z dnia 15.07.2011r. zamieszczono nieodpowiedni plik zapytania ofertowego ( zapytanie ofert.pdf ). W związku z tym publikuje się właściwy plik zapytania ofertowego - zapytanie ofert akt.pdf. Jednocześnie ogłasza się nowy termin składania ofert: 12.08.2011r. godzina 12:00. Otwarcie ofert nastąpi 12.08.2011r. o godzinie 14:00.

zapytanie ofert akt.pdf

Dzierżoniów, dnia 15.07.2011 r.
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1   im. prof. W. Rotkiewicza w Dzierżoniowie, ul. Mickiewicza 8 zaprasza do zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych dotyczących:
 „Remont łazienki chłopięcej w obiekcie przy pl. Konstytucji 3 Maja 5 w Zespole Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie”. zgodnie z załączoną „SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO  REMONTU ŁAZIENKI w Zespole Szkół Nr1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie”.
Ze szczegółowym zakresem można zapoznać się w sekretariacie szkoły przy ul. Mickiewicza 8, I piętro, p. nr 13, gdzie można również pobrać specyfikacje zamówienia wraz z załącznikami (bezpłatnie – pisemna prośba o wydanie). Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Leszek Kiepał, tel. 831-21-18. w godz. 9.00-14.00
• Oferty należy składać w sekretariacie szkoły przy ul. Mickiewicza 8, I piętro, p. nr 13, do 08.08.2011 r. do godz. 12:00.
• Pełna treść zapytania ofertowego jest wywieszona w gablocie szkolnej koło sekretariatu szkolnego (p. nr 13) w budynku przy ul. Mickiewicza 8. oraz zamieszczona na stronie internetowej http://www.zsr.dzierzoniow.pl/ lub http://bip.pow.dzierzoniow.pl/pl/bip/oswiata/zsn1ipwrwd/przetargi

Tu można pobrać załączniki:
1.  Ogłoszenie i ZIWZ wraz z załącznikami:
ZASADY ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf - 219 KB  
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU.pdf - 121.9 KB  
Zał1.pdf - 184.8 KB  
Zał2.pdf - 1 MB  
Zał3.pdf - 316.3 KB  
zapytanie ofert.pdf - 106.9 KB


Osoba odpowiedzialna za treść: Leszek Kiepał
Data modyfikacji: 2011/07/29 11:14:56
Redaktor: Marek Łękawski