Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Dostawę sprzętu elektronicznego i komputerowego

31.08.2011 r.
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1   im. W. Rotkiewicza w Dzierżoniowie, ul. Mickiewicza 8 zaprasza do zapytania
ofertowego na wykonanie usług dotyczących: Dostawy sprzętu elektronicznego i komputerowego w ramach realizacji umowy o dofinansowanie
nr 2011-1-TR1-COM06-24035 2 projektu pod tytułem „Download your emotions if you can”
w ramach Program „Uczenie się przez całe życie”. o wartości szacunkowej nie przekraczającej
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –
„Prawo zamówień publicznych”. Ze szczegółowym zakresem można zapoznać się w sekretariacie
szkoły przy ul. Mickiewicza 8, I piętro, p. nr 13, gdzie można również pobrać specyfikacje zamówienia
(bezpłatnie – pisemna prośba o wydanie). Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
Aneta Błaszczuk, tel. 831-37-49, 504107871. w godz. 9.00-14.00 • Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w budynku przy ul Mickiewicza 8
w Zespole Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie., w pokoju nr 13, lub przesłać pocztą na adres wskazany w ZIWZ § 3 ust. • Termin składania ofert upływa dnia 19.09.2011r. o godz. 12ºº. Oferty otrzymane po tym terminie
zostaną zwrócone bez otwierania. • Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 19.09.2011r. o godz.14ºº, w sali konferencyjnej p. nr 11
Zespołu Szkół Nr1, Dzierżoniów ul. Mickiewicza 8. Pełna treść zapytań ofertowych jest zamieszczona na stronie internetowej
http://www.zsr.dzierzoniow.pl/ lub http://bip.pow.dzierzoniow.pl/pl/bip/oswiata/zsn1ipwrwd/przetargi Tu można pobrać załączniki: 1. Zaproszenie do składania ofert 2. ZIWZ

Pliki do pobrania:
     ikonka   zs1_zakupsprztkompog.pdf
     ikonka   zs1_ziwzz.pdf


Osoba odpowiedzialna za treść: Leszek Kiepał
Data modyfikacji: 2011/09/01 09:38:02
Redaktor: Marek Łękawski