Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W dokonanym w toku postępowania o udzielenie ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości powyżej 2000 euro, a nieprzekraczającej równowartość 14 000 euro ((Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 roku: Dz. U. Nr 223 poz. 1655.)) - ustawy nie stosuje się), na dostawę: sprzętu elektronicznego i komputerowego w ramach realizacji umowy o dofinansowanie nr 2011-1-TR1-COM06-24035 2 projektu  pod tytułem „Download your emotions if you can”" w ramach Program „Uczenie się przez całe życie”.
Informujemy o wyniku postępowania:
1. Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła brutto: 11282,60 zł zł
2. Na zaproszenie do udziału w postępowaniu ogłoszonym w BIP organu prowadzącego i na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie, do dnia 19.09.2011 r. do godz. 12  przedstawiono poniższe oferty: 
1) Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie. PHU BIS-MW s.c. ul. Michałowicza 13, 02-495 Warszawa
2) „AKITIN” ul. Grota Roweckiego 38, 41-214 Sosnowiec
3. Wybrano dostawcę: „AKITIN” ul. Grota Roweckiego 38, 41-214 Sosnowiec - 10987,59
4. Uzasadniono wybór oferty najkorzystniejszej: Przedstawiona oferta miała najkorzystniejszą cenę.  Oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu licząc na przyszłą współpracę.
Sporządził: Leszek Kiepał
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie mgr inż. Aleksander Koszela

Osoba odpowiedzialna za treść: Leszek Kiepał
Data modyfikacji: 2011/09/28 19:42:28
Redaktor: Marek Łękawski