Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Microprojekt obiady i kolacje - rozstrzygnięcie.

Dzierżoniów, 08.04.2011 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W dokonanym toku postępowania o udzielenie zapytania ofertowego na obiady i kolacje dotyczących: realizacji Umowy nr PL3.22/3.3.02/10.02128/146 o dofinansowanie Mikroprojektu nr PL3.22/3.3.02/10.02128 pod tytułem „Współpraca szkół średnich w zakresie kształcenia językowego uczniów" w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007- 2013.

I. Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

1. Została wybrana oferta wykonawcy:

PHU Klimczak Krzysztof, ul Andersa 41, 58-200 Dzierżoniów na kwotę 5.160,00

2. Uzasadnienie wyboru:

Została wybrana oferta wykonawcy o najniższej cenie.

Gratulujemy wyboru oferty i prosimy o podpisanie umowy.

2.

Dzierżoniów, 08.04.2011 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W dokonanym toku postępowania o udzielenie zapytania ofertowego na zakwaterowanie ze śniadaniem dotyczących: realizacji Umowy nr PL3.22/3.3.02/10.02128/146 o dofinansowanie Mikroprojektu nr PL3.22/3.3.02/10.02128 pod tytułem „Współpraca szkół średnich w zakresie kształcenia językowego uczniów" w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007- 2013.

I. Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

1. Nie wybrano żadnego wykonawcy.

2. Uzasadnienie: Cena obu ofert przekroczyła cenę jaką wykonawca przeznaczył do realizacji zamówienia.

3. Postanowiono zapytanie ofertowe powtórzyć.


Osoba odpowiedzialna za treść: Leszek Kiepał
Data modyfikacji: 2011/04/12 11:16:27
Redaktor: Marek Łękawski