Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 TYS. EURO NA 2018 R. więcej >
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30 TYSIĘCY EURO


 • Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu dzierżoniowskiego oraz parkowania na parkingu strzeżonym w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.) więcej> 
 • Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski przy budowie mikroinstalacji PV prosumenckich na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego więcej> 

 

WYNIKI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PONIŻEJ 30 TYSIĘCY EURO


 • Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego na robotę budowlaną polegającą na wyburzeniu ściany w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielawie więcej>
 • Unieważnienie zapytania ofertowego na nadzór inwestorski przy budowie mikroinstalacji PV prosumenckich na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego więcej>
 • Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Dostawę pomocy dydaktycznych, z uwzględnieniem elementów zielonych zamówień publicznych, w ramach projektu pn. Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu powiatu dzierżoniowskiego więcej >  
 • Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia publicznego na Dostawę pomocy dydaktycznych, z uwzględnieniem elementów zielonych zamówień publicznych, w ramach projektu pn. Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu powiatu dzierżoniowskiego więcej >  
 • Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego w postępowaniu na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu prac adaptacyjnych w pracowni przyrodniczej i matematycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bielawie więcej >  
 • Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego w postępowaniu na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu prac adaptacyjnych w pracowni chemicznej i biologicznej I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Śniadeckiego w Dzierżoniowie więcej >  

DIALOG TECHNICZNY


 • brak aktualnego dialogu technicznego

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POWYŻEJ 30 TYSIĘCY EURO


 • Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na adaptację pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie przy ul. Piłsudskiego 24 do aktualnych potrzeb dydaktycznych. więcej >  
 • Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu informatycznego dla Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie oraz dla Gimnazjum Nr 5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bielawie w ramach projektu pn. Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne więcej >  
 • Modernizacja pomieszczeń warsztatowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, przy ul. Żeromskiego 41 więcej>

   
 • Zamówienie publiczne na rozbudowę i modernizację budynku szkolnego w Zespole Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie, przy ul. Mickiewicza 8, na pracownie dydaktyczne  więcej>
 • Rozbudowa i przebudowa istniejącego parkingu usytuowanego przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 wraz z budową infrastruktury technicznej  więcej>

WYNIKI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 TYSIĘCY EURO


 

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie więcej>  
 • Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), o wartości poniżej 750 000 euro Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie więcej >
 • Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na usługi usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu dzierżoniowskiego oraz parkowania na parkingu strzeżonym w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym więcej >
 • Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na usługi usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu dzierżoniowskiego oraz parkowania na parkingu strzeżonym w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym więcej >Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Ewa Hubisz
Data modyfikacji: 2018/02/15 14:17:02
Redaktor: Administrator