Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

UCHWAŁA Nr XLIII/272/10

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

z dnia 23 lutego 2010r.

 

 

w sprawie przyjęcia „Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2010 - 2018”

 

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami), oraz art. 19 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu Dzierżoniowskiego uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Przyjmuje się do realizacji „Program Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2010 - 2018” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Mateusz Cegiełka

 

 

 

 


 

Uzasadnienie

 

Do zadań własnych powiatu określonych w ustawie o pomocy społecznej należy tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie, których celem jest systematyzowanie pracy z rodzinami wymagającymi wsparcia.

Podstawą wyjścia dla stworzenia programu było założenie, że rodzina jest naturalnym, koniecznym i niezastąpionym środowiskiem życia, rozwoju i wychowania dziecka. Można przyjąć za pewnik, że pozbawienie dziecka tego środowiska powoduje w jego rozwoju i wychowaniu nieuniknione zaburzenia, dlatego ważna jest wczesna interwencja i wsparcie rodziny, która znajduje się w trudnej sytuacji.

Zatem wszelkie działania należy koncentrować na możliwie jak największym wsparciu rodzin naturalnych, gdy wsparcie to nie daje efektu na umieszczeniu dzieci w rodzinnej opiece zastępczej lub placówce.

Wyrazem dążenia do poprawy funkcjonowania rodzin dysfunkcyjnych jest przedstawiony „Program Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2010 - 2018”, który ma tworzyć warunki do budowania zintegrowanego i efektywnego systemu zapobiegania problemom społecznym oraz pomagać w rozwiązywaniu już istniejących.

 

 

 

Wicestarosta

/-/ Dariusz Kucharski

Załącznik w pliku do pobrania

 

 

 

Pliki do pobrania:
     ikonka   2010br272z01.docUwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Dragan
Data modyfikacji: 2010/02/25 11:42:24
Redaktor: Angelika Pompa