Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Sesje IV kadencji - 2014  więcej >


Sesje IV kadencji - 2013  więcej >


Uchwała nr XXVII/209/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego  więcej >


Uchwała nr XXVII/208/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego  więcej >


Uchwała nr XXVII/207/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/184/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25.09.2012r. w sprawie przyjęcia statutu Zwiazku Powiatów Województwa Dolnośląskiego  więcej >


Uchwała nr XXVII/206/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/183/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25.09.2012r. w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego  więcej >


Uchwała nr XXVII/205/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 18 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Trzyletniego powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2012-2014  więcej >


Uchwała nr XXVII/204/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 roku  więcej >


Uchwała nr XXVII/203/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 18 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego  więcej >


Uchwała nr XXVII/202/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012  więcej >


Uchwała Budżetowa na rok 2013 nr XXVII/201/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 18 grudnia 2012r.  więcej >


Uchwała nr XXVII/200/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego  więcej >


Uchwała nr XXVI/199/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie skargi złożonej na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie  więcej >


Uchwała nr XXVI/198/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego  więcej >


Uchwała nr XXVI/197/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012  więcej >


Uchwała nr XXVI/196/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie przekazania przez Powiat Dzierżoniowski Gminie Dzierżoniów zadania powiatu polegającego na budowie chodnika w miejscowości Tuszyn w ciągu drogi powiatowej nr 3009D  więcej >


Uchwała nr XXVI/195/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami na rok 2013  więcej >


Uchwała Nr XXVI/194/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Dzierżoniowskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perpsektywy na lata 2016-2019  więcej >


Uchwała nr XXV/193/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego  więcej >


Uchwała nr XXV/192/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012  więcej >


Uchwała nr XXV/191/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku  więcej >


Uchwała nr XXIV/190/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie z siedzibą w Bielawie  więcej >


Uchwała nr XXIV/189/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 września 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Bielawa na dofinansowanie zadania pn. "Budowa dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 3017D z drogą wojewódzką nr 384 oraz Bielawską Podstrefą WSSE "INVESTPARK"- etap I i II"  więcej >


Uchwała nr XXIV/188/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego  więcej >


Uchwała nr XXIV/187/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012  więcej >


Uchwała nr XXIV/186/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 września 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dzierżoniowie  więcej >


Uchwała nr XXIV/185/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 września 2012r. w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Dzierżoniowskiego w Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego  więcej >


Uchwała nr XXIV/184/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 września 2012r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego  więcej >


Uchwała nr XXIV/183/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 września 2012r. w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego  więcej >


Uchwała nr XXIV/182/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 września 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego  więcej >


Uchwała nr XXIV/181/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie  więcej >


Uchwała nr XXIV/180/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 września 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2013 roku  więcej >


Uchwała nr XXIII/179/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. zmianiająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego  więcej >


Uchwała nr XXIII/178/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012  więcej >


Uchwała nr XXIII/177/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie pozbawienia ulicy Gen. Karola Świerczewskiego w Niemczy kategorii drogi powiatowej  więcej >


Uchwała nr XXIII/176/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego  więcej >


Uchwała nr XXIII/175/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawdoowej w Pieszycach  więcej >


Uchwała nr XXIII/174/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Dzierżoniowie  więcej >


Uchwała nr XXIII/173/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Dzierżoniowie  więcej >


Uchwała nr XXIII/172/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Bielawie  więcej >


Uchwała nr XXIII/171/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Bielawie  więcej >


Uchwała nr XXIII/170/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Pieszycach  więcej >


Uchwała nr XXIII/169/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego w Dzierżoniowie  więcej >


Uchwała nr XXIII/168/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Dzierżoniowie  więcej >


Uchwała nr XXIII/167/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Dzierżoniowie  więcej >


Uchwała nr XXIII/166/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Bielawie  więcej >


Uchwała nr XXII/165/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przystąpienia Powiatu Dzierżoniowskiego do Partnerstwa Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Dzierżoniowskiego  więcej >


Uchwała nr XXII/164/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 26 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego  więcej >


Uchwała nr XXII/163/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Bielawa na dofinansowanie organizowania publicznego transportu zbiorowego  więcej >


Uchwała nr XXII/162/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012  więcej >


Uchwała nr XXII/161/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok  więcej >


Uchwała nr XXII/160/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za 2011 rok  więcej >


Uchwała nr XXI/159/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie skargi złożonej na działalność Starosty Dzierżoniowskiego  więcej >


Uchwała nr XXI/158/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie skargi złożonej na działalność Starosty Dzierżoniowskiego  więcej >


Uchwała nr XXI/157/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego  więcej >


Uchwała nr XXI/156/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012  więcej >


Uchwała Nr XX/155/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 24 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego  więcej >


Uchwała Nr XX/154/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012  więcej >


Uchwała Nr XX/153/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 24 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego  więcej >


Uchwała Nr XX/152/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 24 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty oraz odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej  więcej >


Sesja nr XIX z dnia 27 marca 2012 roku  więcej >


Sesja nr XVIII z dnia 28 lutego 2012 roku  więcej >


Sesja nr XVII z dnia 31 stycznia 2012 roku  więcej >


Sesja nr XVI z dnia 27 grudnia 2011 roku  więcej >


Sesja nr XV z dnia 29 listopada 2011 roku  więcej >


Sesja nr XIV z dnia 25 października 2011 roku  więcej >


Sesja nr XIII z dnia 27 września 2011 roku  więcej >


Sesja nr XII z dnia 06 września 2011 roku  więcej >


Sesja nr XI z dnia 30 sierpnia 2011 roku  więcej >


Sesja nr X z dnia 28 czerwca 2011 roku  więcej >


Sesja nr IX z dnia 31 maja 2011 roku  więcej >


Sesja nr VIII z dnia 26 kwietnia 2011 roku  więcej >


Sesja nr VII z dnia 29 marca 2011 roku  więcej >


Sesja nr VI z dnia 07 marca 2011 roku  więcej >


Sesja nr V z dnia 22 lutego 2011 roku  więcej >


Sesja nr IV z dnia 25 stycznia 2011 roku  więcej >


Sesja nr III z dnia 28 grudnia 2010 roku  więcej >


Sesja nr II z dnia 07 grudnia 2010 roku  więcej >


Sesja nr I z dnia 01 grudnia 2010 roku  więcej >
Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Dragan
Data modyfikacji: 2014/01/07 10:26:09
Redaktor: Administrator