Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

 Uchwała Nr 37/86/11
Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 21 czerwca 2011r.

 

 

w sprawie ustalenia list stypendystów za osiągnięcia w roku szkolnym 2010/2011 w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski

 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 20 uchwały Nr XLVI/282/10 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski, Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się listę stypendystów w ramach Programu stypendialnego dla uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „ZŁOTY PRYMUS” za osiągnięcia w roku szkolnym 2010/2011, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Ustala się listę stypendystów w ramach Programu motywacyjnego dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych „ZŁOTA NADZIEJA” za osiągnięcia w roku szkolnym 2010/2011, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

 

Ustalenie listy stypendystów w ramach Programu promującego wybitne osiągnięcia uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „ZŁOTY TALENT” za osiągnięcia w roku szkolnym 2010/2011 nastąpi w drodze odrębnej uchwały.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 37/86/11
Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 21 czerwca 2011r.

 

 

 

Lista stypendystów w ramach programu stypendialnego

dla uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

ZŁOTY PRYMUS

za osiągnięcia w roku szkolnym 2010/2011

 

 

 

Lp

Imię i nazwisko

Nazwa szkoły

Wysokość stypendium

1

Jolanta Frąckowiak

II Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie

300,00 zł

  2

Weronika Bełtowska

II Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie

300,00 zł

  3

Małgorzata Sielska

II Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie

300,00 zł

4

Olga Kujtkowska

II Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie

300,00 zł

  5

Daniel Fuławka

II Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie

300,00 zł

  6

Katarzyna Cieśla

II Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie

350,00 zł

  7

Katarzyna Syga

II Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie

350,00 zł

  8

Dorota Pawlak

II Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie

350,00 zł

  9

Maciej Żychaluk

Zespół Szkół w Pieszycach - Gimnazjum

200,00 zł

  10

Weronika Dobrowolska

Zespół Szkół w Pieszycach – Gimnazjum

200,00 zł

  11

Marta Derkacz

Zespół Szkół w Pieszycach – Gimnazjum

200,00 zł

  12

Michał Staśkowiak

Zespół Szkół w Pieszycach – Gimnazjum

200,00 zł

  13

Michał Bugaj

Zespół Szkół w Pieszycach – Gimnazjum

200,00 zł

  14

Katarzyna Chmielowska

Zespół Szkół w Pieszycach – Gimnazjum

200,00 zł

  15

Joanna Pucicka

Zespół Szkół w Pieszycach – Gimnazjum

250,00 zł

  16

Paweł Witkowski

Zespół Szkół w Pieszycach – Gimnazjum

300,00 zł

  17

Patrycja Dysiewicz

Zespół Szkół w Pieszycach - Technikum

300,00 zł

  18

Ewelina Górniak

Zespół Szkół w Pieszycach - Technikum

300,00 zł

  19

Andrzej Kleszcz

Zespół Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie – Technikum Nr 1

300,00 zł

  20

Marcin Janus

Zespół Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie – Technikum Nr 1

300,00 zł

  21

Michał Karaś

Zespół Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie – Technikum Nr 1

300,00 zł

  22

Marcin Jerzy Fortuna

Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie – Technikum Nr 3

300,00 zł

  23

Pamela Kaczmarek

Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie – Technikum Nr 3

300,00 zł

  24

Alicja Skaskiewicz

Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie – Technikum Nr 3

300,00 zł

  25

Rafał Twardowski

Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie – Technikum Nr 3

300,00 zł

  26

Katarzyna Zajączkowska

Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie – Technikum Nr 3

300,00 zł

  27

Sara Jęczmień

Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie – Technikum Nr 3

300,00 zł

  28

Marta Graczyk

Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie – Technikum Nr 3

300,00 zł

  29

Małgorzata Zin

Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie – Technikum Nr 3

300,00 zł

  30

Anna Oleszek

Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie – Technikum Nr 3

300,00 zł

  31

Anna Sypniewicz

Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie – Technikum Nr 3

300,00 zł

  32

Urszula Grzegorczyn

Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie – Technikum Nr 3

300,00 zł

33

Katarzyna Kozłowska

Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie – Technikum Nr 3

300,00 zł

  34

Elwira Fil

Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie – Technikum Nr 3

300,00 zł

  35

Kamila Nowosad

Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie – Technikum Nr 3

300,00 zł

  36

Joanna Korczyńska

Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie – Technikum Nr 3

300,00 zł

  37

Ewa Terlecka

Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie – Technikum Nr 3

300,00 zł

  38

Kornelia Jachimkowska

Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie – Technikum Nr 3

300,00 zł

  39

Lidia Olejnik

Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie – Technikum Nr 3

300,00 zł

  40

Iwona Łuciów

Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie – Technikum Nr 3

350,00 zł

  41

Zofia Wróblewska

Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie – Technikum Nr 3

350,00 zł

  42

Dominika Garczyńska

Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie – Technikum Nr 3

350,00 zł

  43

Monika Jasińska

Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie – Technikum Nr 3

350,00 zł

  44

Paulina Juraszek

Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie – Technikum Nr 3

400,00 zł

  45

Zuzanna Jagna Butrym

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie – Gimnazjum Nr 5

250,00 zł

  46

Nikola Justyna Selezinko

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie – Gimnazjum Nr 5

200,00 zł

  47

Angelika Urszula Nowak

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie – Gimnazjum Nr 5

200,00 zł

  48

Quentin Newton

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie – Gimnazjum Nr 5

200,00 zł

  49

Krzysztof Frącek

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie – Liceum Ogólnokształcące

300,00 zł

  50

Katarzyna Poniat

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie – Liceum Ogólnokształcące

300,00 zł

  51

Krystyna Podłęcka

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie – Liceum Ogólnokształcące

300,00 zł

  52

Malwina Pluta

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie – Liceum Ogólnokształcące

350,00 zł

  53

Daniel Buczek

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie – Liceum Ogólnokształcące

350,00 zł

  54

Kamil Nowak

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie – Liceum Ogólnokształcące

400,00 zł

  55

Marcin Sepełowski

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie – Liceum Ogólnokształcące

500,00 zł

  56

Alicja Konarska

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie –

I Liceum Ogólnokształcące

300,00 zł

  57

Dominika Kędzior

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie –

I Liceum Ogólnokształcące

300,00 zł

  58

Monika Czerniejewska

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie –

I Liceum Ogólnokształcące

300,00 zł

  59

Monika Kuczyńska

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie –

I Liceum Ogólnokształcące

300,00 zł

  60

Roksana Domachowska

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie –

I Liceum Ogólnokształcące

300,00 zł

  61

Weronika Dolata

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie –

I Liceum Ogólnokształcące

300,00 zł

  62

Karolina Piotrowska

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie –

I Liceum Ogólnokształcące

300,00 zł

  63

Tomasz Andrzej Stasiński

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie –

I Liceum Ogólnokształcące

300,00 zł

  64

Agnieszka Makowska

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie –

I Liceum Ogólnokształcące

300,00 zł

  65

Maciej Sasuła

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie –

I Liceum Ogólnokształcące

300,00 zł

  66

Małgorzata Wlaźlak

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie –

I Liceum Ogólnokształcące

300,00 zł

  67

Marcin Nguyen Ngoc

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie –

I Liceum Ogólnokształcące

300,00 zł

  68

Joanna Szymanowska

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie –

I Liceum Ogólnokształcące

300,00 zł

  69

Martyna Teresa Gałek

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie –

I Liceum Ogólnokształcące

300,00 zł

  70

Agata Noszczak

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie –

I Liceum Ogólnokształcące

300,00 zł

  71

Witold Lipieta

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie –

I Liceum Ogólnokształcące

300,00 zł

72

Mateusz Morawski

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie –

I Liceum Ogólnokształcące

300,00 zł

  73

Zuzanna Maria Kmiecik

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie –

I Liceum Ogólnokształcące

350,00 zł

  74

Magdalena Ozimek

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie –

I Liceum Ogólnokształcące

350,00 zł

  75

Marta Sulewska

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie –

I Liceum Ogólnokształcące

350,00 zł

  76

Marta Zabrzeńska

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie –

I Liceum Ogólnokształcące

350,00 zł

  77

Partycja Romantowska

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie –

I Liceum Ogólnokształcące

350,00 zł

  78

Anna Bień

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie –

I Liceum Ogólnokształcące

350,00 zł

  79

Joanna Czuchryta

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie –

I Liceum Ogólnokształcące

350,00 zł

  80

Kamila Tomczewska

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie –

I Liceum Ogólnokształcące

350,00 zł

  81

Justyna Majchrzak

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie –

I Liceum Ogólnokształcące

350,00 zł

  82

Aleksandra Kępska

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie –

I Liceum Ogólnokształcące

350,00 zł

  83

Martyna Stępień

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie –

I Liceum Ogólnokształcące

350,00 z

84

Dominik Pachnicz

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie –

I Liceum Ogólnokształcące

350,00 zł

  85

Anna Kiełbasa

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie –

I Liceum Ogólnokształcące

350,00 zł

  86

Karolina Goc

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie –

I Liceum Ogólnokształcące

350,00 zł

  87

Aleksandra Kajkowska

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie –

I Liceum Ogólnokształcące

350,00 zł

  88

Przemysław Sobiesiak

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie –

I Liceum Ogólnokształcące

350,00 zł

  89

Jacek Jankowski

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie –

I Liceum Ogólnokształcące

350,00 zł

  90

Katarzyna Latacz

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie –

I Liceum Ogólnokształcące

350,00 zł

  91

Jacek Majewski

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie –

I Liceum Ogólnokształcące

350,00 zł

  92

Marta Półtoranos

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie –

I Liceum Ogólnokształcące

400,00 zł

  93

Maja Skrzyszewska

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie –

I Liceum Ogólnokształcące

400,00 zł

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 37/86/11
Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 21 czerwca 2011r.

 

 

Lista stypendystów w ramach Programu motywacyjnego

dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych

ZŁOTA NADZIEJA

za osiągnięcia w roku szkolnym 2010/2011

 

Lp

Imię i nazwisko ucznia

Nazwa szkoły

Wysokość stypendium

1

Urszula Batuszan

Zespół Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

200,00

2

Łukasz Rutana

Zespół Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

200,00

 Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Dragan
Data modyfikacji: 2011/07/08 09:40:37
Redaktor: Marta Kaczmarczyk