Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Elektroniczna skrzynka podawcza z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru

Elektroniczna skrzynka podawcza jest to konto poczty elektronicznej urzędów, które przyjmują pocztę elektroniczną klienta i wystawiają Urzędowe Poświadczenie Odbioru zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. 2005 Nr 200, poz. 1651)

Uwaga! Wszczęcie postępowania na wniosek strony wymaga, aby podanie było opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (nie dotyczy skarg i wniosków).

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu na adres starostwo@pow.dzierzoniow.pl:

- Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekraczać 5 megabajtów.
- Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, ODT, ODS, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, PDF, ZIP, 7Z

 

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie działa także w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

ELEKTORNICZNA PLATFORMA USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (ePUAP) to system informatyczny umożliwiający obywatelom załatwianie wielu spraw urzędowych za pośrednictwem Internetu.


Uwaga! W celu złożenia dokumentu elektronicznego do urzędu poprzez platformę ePUAP niezbędne jest:
- posiadanie bezpłatnego konta na platformie ePUAP,
- posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

 

PROFIL ZAUFANY to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela, która pozwala na jego identyfikację na portalu ePUAP. To prosty odpowiednik płatnego podpisu elektronicznego. Wykorzystując profil zaufany, obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.
Jak założyć profil zaufany?


Adres skrytki na platformie ePUAP: /SPDzierzoniow/skrytka

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu przez ePUAP:

- Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekraczać 3,5 megabajta.
- Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, ODT, ODS, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, PDF, ZIP, 7Z

 Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:  

  1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie ePUAP lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą starostwo@pow.dzierzoniow.pl 
  2. Dostarczenie dokumentów codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 do BOK Starostwa Powiatowego (Rynek 27, parter) na następujących nośnikach danych:
    1. Dyskietka 1,44 MB
    2. Pamięć masowa USB
    3. Płyta CD/DVD

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Ewa Hubisz
Data modyfikacji: 2015/01/14 10:19:56
Redaktor: Renata Pilśniak