Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Protokół z wyborów do Rady Powiatu

WYBORY DO RADY POWIATU

 
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW
 
do Rady Powiatu Dzierżoniowskiego sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Dzierżoniowie
 
I. Dla wyboru Rady Rady Powiatu Dzierżoniowskiego utworzono 4 okręgów wyborczych w których łącznie wybierano 23 radnych.
 
II. Komisja stwierdziła, co następuje:
1.1 Wyborów nie przeprowadzono w - okręgu(ach) wyborczym(ych), tj. okręgu nr - z powodu braku zarejestrowanej listy kandydatów na radnego, w związku z czym - mandatów pozostało nieobsadzonych.
 
2.2 Głosowania nie przeprowadzono w - okręgach wyborczych, tj. okręgu -, w których - liczba zarejstrowanych kandydatów była równa liczbie mandatów w -lub - liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza od liczby mandatów w -i w związku z tym, ze względu na mniejszą liczbę kandydatów, - mandaty pozostały nieobsadzone.
                                                              
III. Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowania od 80 obwodowych komisji wyborczych.
                                                                                                                                   
Na podstawie tych protokołów Komisja sporządziła zestawienia wyników głosowania w okręgach i uwzględniając liczby głosów ważnych w okręgach wyborczych oraz głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów ustaliła:
1.      Na wszystkie listy we wszystkich okręgach wyborczych oddano ogółem głosów ważnych 29482.
2.      Liczba głosów ważnych oddanych w wyborach do Rady stanowiąca, co najmniej 5% wszystkich głosów ważnych z pkt 1, która stanowi warunek udziału list w podziale mandatów, wynosi 1474,1.
 
3.      Warunek wskazany w pkt 2 spełniły i w związku z tym prawo do uczestniczenia w podziale mandatów uzyskały listy następujących komitetów wyborczych:
 

1.
Lista nr 1— Komitet Wyborczy PSL
3 921
2.
Lista nr 3— KW Prawo i Sprawiedliwość
6 088
3.
Lista nr 4— KW Platforma Obywatelska RP
7 631
4.
Lista nr 6— KKW SLD Lewica Razem
3 312
5.
Lista nr 12— KW OBS
5 169
6.
Lista nr 13— KWW PFS Forum
2 581

 
4.      Wobec niespełnienia warunku wskazanego w pkt 2 prawa do uczestniczenia w podziale mandatów nie uzyskały listy następujących komitetów wyborczych:
 

1.
Lista nr 7— KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke
780

 
IV.    Komisja na podstawie zestawień wyników głosowania w okręgach i uwzględniając liczby głosów ważnych w okręgach wyborczych oraz głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list ustaliła wyniki wyborów w okręgach:
 

Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów.
 
Wybory odbyły się 16 listopada 2014 roku w godzinach od 7:00 do 21:00.
 
Głosowanie przeprowadzono,
 
1.      Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym mandaty przypadają następującym listom, które uzyskały największe ilorazy wyborcze:
 
1 mandat dla listy nr 1 - Komitet Wyborczy PSL
 
1 mandat dla listy nr 3 - KW Prawo i Sprawiedliwość
 
2 mandaty dla listy nr 4 - KW Platforma Obywatelska RP
 
2 mandaty dla listy nr 6 - KKW SLD Lewica Razem
 
1 mandat dla listy nr 13 - KWW PFS Forum
 
Radnymi zostali wybrani:
 
1) Grzebieluch Jacek
        z listy nr 4 KW Platforma Obywatelska RP
 
2) Kaptur Wiesław
        z listy nr 13 KWW PFS Forum
 
3) Powierza Danuta Teresa
        z listy nr 6 KKW SLD Lewica Razem
 
4) Skibniewska-Kozak Irena
        z listy nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość
 
5) Dubas Daniel Sebastian
        z listy nr 6 KKW SLD Lewica Razem
 
6) Stawiarska Agata
        z listy nr 1 Komitet Wyborczy PSL
 
7) Orasińska Anna Maria
        z listy nr 4 KW Platforma Obywatelska RP
 
2.3 W związku z tym, iż -kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do przyznania
im mandatu z listy nr -radnym(ą) został(a) - ,
który(a) otrzymał(a)największą liczbę głosów w większej liczbie obwodów głosowania.
 
3.3 W związku, z tym, iż także liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa, radnym(ą) w wyniku losowania został(a) został(a)
                                                                                                                                                                     
 
 
4. Komisja stwierdza, że - mandat(y) nie został(y) obsadzony(e), bowiem liczba kandydatów umieszczonych na:
 
- liście nr - (-) jest mniejsza niż liczba mandatów przypadających na tę listę (-).
                           
5.4 Komisja stwierdza, że - mandat(y) nie został(y) obsadzony(e)  bowiem liczba kandydatów umieszczonych na zarejestrowanej(ych) liscie/listach  w okręgu, którzy uzyskali mandaty radnych bez przeprowadzania głosowania (-) była mniejsza od liczby mandatów w okręgu (-).
                           
 
6.4 Komisja stwierdza, że wobec niezarejestrowania żadnej listy kandydatów na radnych w okręgu pozostaje nieobsadzonych 0 mandatów
                                                                 
 
Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 8 mandatów.
 
Wybory odbyły się,
 
Głosowanie przeprowadzono,
 
1.      Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym mandaty przypadają następującym listom, które uzyskały największe ilorazy wyborcze:
 
2 mandaty dla listy nr 3 - KW Prawo i Sprawiedliwość
 
3 mandaty dla listy nr 4 - KW Platforma Obywatelska RP
 
3 mandaty dla listy nr 12 - KW OBS
 
Radnymi zostali wybrani:
 
1) Gabrowski Roman Tadeusz
        z listy nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość
 
2) Kucharski Dariusz
        z listy nr 4 KW Platforma Obywatelska RP
 
3) Piorun Marek Mieczysław
        z listy nr 12 KW OBS
 
4) Zawadzki Krzysztof Jerzy
        z listy nr 4 KW Platforma Obywatelska RP
 
5) Chamczyńska Elwira Anna
        z listy nr 4 KW Platforma Obywatelska RP
 
6) Kresa Jarosław
        z listy nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość
 
7) Florczak Ewa Barbara
        z listy nr 12 KW OBS
 
8) Piwko-Zadrożna Izabela Anna
        z listy nr 12 KW OBS
 
2.3 W związku z tym, iż -kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do przyznania
im mandatu z listy nr -radnym(ą) został(a) - ,
który(a) otrzymał(a)największą liczbę głosów w większej liczbie obwodów głosowania.
 
3.3 W związku, z tym, iż także liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa, radnym(ą) w wyniku losowania został(a) został(a)
                                                                                                                                                                     
 
 
4. Komisja stwierdza, że - mandat(y) nie został(y) obsadzony(e), bowiem liczba kandydatów umieszczonych na:
 
- liście nr - (-) jest mniejsza niż liczba mandatów przypadających na tę listę (-).
                           
5.4 Komisja stwierdza, że - mandat(y) nie został(y) obsadzony(e)  bowiem liczba kandydatów umieszczonych na zarejestrowanej(ych) liscie/listach  w okręgu, którzy uzyskali mandaty radnych bez przeprowadzania głosowania (-) była mniejsza od liczby mandatów w okręgu (-).
                           
 
6.4 Komisja stwierdza, że wobec niezarejestrowania żadnej listy kandydatów na radnych w okręgu pozostaje nieobsadzonych 0 mandatów
                                                                 
 
Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandatów.
 
Wybory odbyły się,
 
Głosowanie przeprowadzono,
 
1.      Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym mandaty przypadają następującym listom, które uzyskały największe ilorazy wyborcze:
 
1 mandat dla listy nr 1 - Komitet Wyborczy PSL
 
1 mandat dla listy nr 3 - KW Prawo i Sprawiedliwość
 
1 mandat dla listy nr 4 - KW Platforma Obywatelska RP
 
1 mandat dla listy nr 12 - KW OBS
 
Radnymi zostali wybrani:
 
1) Kręt Krzysztof
        z listy nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość
 
2) Szczypka Bernadetta Joanna
        z listy nr 1 Komitet Wyborczy PSL
 
3) Konieczna-Enözel Dorota
        z listy nr 4 KW Platforma Obywatelska RP
 
4) Kowal Marian
        z listy nr 12 KW OBS
 
2.3 W związku z tym, iż -kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do przyznania
im mandatu z listy nr -radnym(ą) został(a) - ,
który(a) otrzymał(a)największą liczbę głosów w większej liczbie obwodów głosowania.
 
3.3 W związku, z tym, iż także liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa, radnym(ą) w wyniku losowania został(a) został(a)
                                                                                                                                                                     
 
 
4. Komisja stwierdza, że - mandat(y) nie został(y) obsadzony(e), bowiem liczba kandydatów umieszczonych na:
 
- liście nr - (-) jest mniejsza niż liczba mandatów przypadających na tę listę (-).
                           
5.4 Komisja stwierdza, że - mandat(y) nie został(y) obsadzony(e)  bowiem liczba kandydatów umieszczonych na zarejestrowanej(ych) liscie/listach  w okręgu, którzy uzyskali mandaty radnych bez przeprowadzania głosowania (-) była mniejsza od liczby mandatów w okręgu (-).
 
 
6.4 Komisja stwierdza, że wobec niezarejestrowania żadnej listy kandydatów na radnych w okręgu pozostaje nieobsadzonych 0 mandatów
 
 
Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandatów.
 
Wybory odbyły się,
 
Głosowanie przeprowadzono,
 
1.      Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym mandaty przypadają następującym listom, które uzyskały największe ilorazy wyborcze:
 
1 mandat dla listy nr 1 - Komitet Wyborczy PSL
 
1 mandat dla listy nr 3 - KW Prawo i Sprawiedliwość
 
1 mandat dla listy nr 4 - KW Platforma Obywatelska RP
 
1 mandat dla listy nr 12 - KW OBS
 
Radnymi zostali wybrani:
 
1) Bielawska Zuzanna
        z listy nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość
 
2) Dziendziel Wacław Alojzy
        z listy nr 1 Komitet Wyborczy PSL
 
3) Guzdek Janusz
        z listy nr 4 KW Platforma Obywatelska RP
 
4) Tyniec Jarosław Piotr
        z listy nr 12 KW OBS
 
2.3 W związku z tym, iż -kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do przyznania
im mandatu z listy nr -radnym(ą) został(a) - ,
który(a) otrzymał(a)największą liczbę głosów w większej liczbie obwodów głosowania.
 
3.3 W związku, z tym, iż także liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa, radnym(ą) w wyniku losowania został(a) został(a)
                                                                                                                                                                     
 
 
4. Komisja stwierdza, że - mandat(y) nie został(y) obsadzony(e), bowiem liczba kandydatów umieszczonych na:
 
- liście nr - (-) jest mniejsza niż liczba mandatów przypadających na tę listę (-).
 
5.4 Komisja stwierdza, że - mandat(y) nie został(y) obsadzony(e) bowiem liczba kandydatów umieszczonych na zarejestrowanej(ych) liscie/listach w okręgu, którzy uzyskali mandaty radnych bez przeprowadzania głosowania (-) była mniejsza od liczby mandatów w okręgu (-).
 
 
6.4 Komisja stwierdza, że wobec niezarejestrowania żadnej listy kandydatów na radnych w okręgu pozostaje nieobsadzonych 0 mandatów
 
 

 
V.*)          Adnotacja o wniesieniu przez osoby pełniące funkcję mężów zaufania uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów**); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów” lub „brak osób pełniących funkcję mężów zaufania”:
 
brak zarzutów
 
VI.*)     Adnotacje o wniesieniu przez członków Komisji uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów**); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”:
 
brak zarzutów
 
VII.*) Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”
 
brak uwag
 
Przy sporządzeniu protokołu obecni byli:
 

1
Czekańska Maria – CZŁONEK
2
Raczek Marcin Krzysztof – CZŁONEK
3
Polowczyk Anna – ZASTĘPCA
4
Drozd Barbara – CZŁONEK
5
Panońko Piotr Jan – CZŁONEK
6
Turczyńska-Gocko Monika Anna – CZŁONEK
7
Glinka Bogusław – PRZEWODNICZĄCY

 
 
Załączniki:
Zestawienia wyników głosowania z 4 okręgów wyborczych.
Protokół obsadzenia mandatów bez głosowania z 0 okręgów wyborczych .
 
 
____________________________
 
*) Jeżeli treść dotycząca danego punktu nie mieści się na formularzu, należy dołączyć ją do protokołu, zaznaczając to w odpowiednim punkcie protokołu.
**) W razie zgłoszenia uwag przez osoby pełniące funkcję mężów zaufania lub członków Komisji, stanowisko Komisji do zarzutów należy dołączyć do protokołu.
1 Wypełnia się w razie nieprzeprowadzenia wyborów w którymkolwiek z okręgów wyborczych.
2 Wypełnia się w razie nieprzeprowadzenia głosowania w którymkolwiek z okręgów wyborczych.
3 Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 444 § 3, w związku z art. 233 § 2 Kodeksu wyborczego.
4 Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego.

 

Oryginały dokumentów protokołu i jego załączników do wglądu w Powiatowej Komisji Wyborczej

Pliki do pobrania:
     ikonka   okr1.pdf
     ikonka   okr2.pdf
     ikonka   okr3.pdf
     ikonka   okr4.pdfUwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Ewa Hubisz
Data modyfikacji: 2014/11/21 13:16:48
Redaktor: Administrator