Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Informacje i Obwieszczenia Starosty

  • Zawiadomienie o wydaniu decyzji - zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie dróg gminnych łączących zdregradowane tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" z drogą wojewódzką nr 384 więcej >
  • Obwieszczenie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania dz. 604/1, Bielawa, obr. Północ więcej >
  • Obwieszczenie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania dz. 605/1, Bielawa, obr. Północ więcej >
  • Obwieszczenie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania dz. 606/1, Bielawa, obr. Północ więcej >
  • Obwieszczenie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania dz. 610/1, Bielawa, obr. Północ więcej >   
  • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie i rozbudowie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2877D - ul. Bohaterów Getta z drogą gminną nr 117957D - ul. Stefana Żeromskiego w Bielawie więcej>
  • Informacja o wydaniu przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu decyzji o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych więcej>


Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).



Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Renata Pilśniak
Data modyfikacji: 2018/05/29 08:25:33
Redaktor: Renata Pilśniak